6 / 100

Miễn trách nhiệm từ nhà cái BETLV

  1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác về nội dung trên các Website không thuộc sở hữu của BetLV.
  2. BetLV không chịu trách nhiệm pháp lý cho những Hội viên thuộc Quốc gia mà hoạt động cá cược trực tuyến là bất hợp pháp.
  3. Khách hàng phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng.
  4. Quý khách phải đáp ứng độ tuổi pháp lý và sử dụng dịch vụ của BetLV mà không vi phạm pháp luật của Quốc gia hay địa phương.
  5. Quý khách khi tham gia vào các dịch vụ của BetLV, nếu gặp sự cố về trò chơi, phần mềm, thông tin, sự cố kỹ thuật, sự cố về đường truyền internet… do sơ suất của con người gây ra, BetLV không chịu trách nhiệm.
  6. BetLV và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không phân phối kịp thời các dịch vụ, thông tin do bên thứ ba cung cấp.
  7. Nếu Hội viên cố ý hoặc không cố ý tiết lộ thông tin cá nhân để bên thứ ba đánh cắp tài khoản dưới bất cứ hình thức nào, tất cả thiệt hại Quý khách phải tự chịu trách nhiệm.
  8. Trong bất kỳ trường hợp nào, quyết định cuối cùng đều thuộc về BetLV.